In de huidige snel veranderende maatschappelijke realiteit staan organisaties en mensen voor heel wat uitdagingen. Die uitdagingen bieden kansen in het innovatief (her)organiseren van werk, in samenwerking, in zelfleiderschap, in omgaan met crisis- en conflictsituaties. Het is een proces van samen zoeken naar wat betekenisvol is voor de klanten en dit verbinden met onszelf, ons team, onze organisatie, onze netwerkorganisatie.

Medewerkers, teams, leidinggevenden, organisaties stimuleren in hun groei en begeleiden in ontwikkelings- en veranderprocessen, in goestinggevende werkcontexten, onderbouwd vanuit de wetenschappelijke evidentie en goede praktijken, dat is waarvoor we staan.

Welkom

Contacteer mesonja@sonjareckers.be of vind me:

 

We coachen, begeleiden, faciliteren op vlak van