Bemiddeling in werksituaties

 

Samen werken met mensen op de werkvloer leidt regelmatig tot meningsverschillen en tegenstellingen. Vaak weten we er goed mee om te gaan, soms leiden ze tot frustraties, hoogspanning, conflicten.

Wanneer de spanning in teams of tussen individuen onderling blijven oplopen, wanneer er steeds meer roddels ontstaan, wanneer er subgroepjes worden gevormd, wanneer de onderlinge en onderhuidse strijd toeneemt, wanneer werk wordt geboycot, is het lastig om als leidinggevende of manager hiermee om te gaan. Enerzijds ben  je een betrokken partij die de mensen kent vanuit de organisatie- en teamwerking waardoor je neutraliteit, essentieel in bemiddeling, niet meer aanwezig is. Anderzijds heb je mogelijk al wat pogingen tot oplossingen achter de rug en merk je dat de situatie terugkeert. In dergelijke contexten is op dat ogenblik een bemiddeling met een erkend bemiddelaar aangewezen.

 

Als erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties werk ik vanuit het specifieke bemiddelingskader. Met de bemiddelingstechnieken laat ik de verschillen en tegenstellingen benoemen. Van daaruit komen we tot een wederzijdse erkenning van onderliggende noden en behoeften. Om daarna tot gezamenlijke oplossingen en uitkomsten te komen.

De kracht van bemiddeling is dat de betrokkenen zélf tot oplossingen komen. Dit in tegenstelling en vaak ter voorkoming van gedwongen opgelegde oplossingen vanuit de leidinggevenden of het management.

Tijdig de expertise van een bemiddelaar inroepen voorkomt heel wat onnodige spanningen, energieverlies, efficiëntieverlies, ziekteverzuim en burn-outsituaties.