Opleidings- en ontwikkelvragen

 

Leerhonger, opleidings- en ontwikkelbehoeften die gevoed worden, leiden tot meer bevlogenheid, tot meer werkgoesting, bieden meer perspectief om duurzamer verbonden te blijven bij je organisatie en leiden tot meer wendbaarheid bij veranderingen.

Op basis van jouw vraag gaan we samen op zoek wat de concrete noden en behoeften zijn en hoe we hier het best aan tegemoet komen. Dit kan in de vorm van een opleidings- of trainingsprogramma waar je bepaalde vaardigheden kan aanleren. Of in de vorm van een leer- of intervisiegroep, waar leren van elkaar centraal staat, waar je geprikkeld wordt om te experimenteren, leren en creatief te zijn. Opleidings-, trainingsprogramma's, leer- of intervisiegroepen kunnen zowel fysiek als interactief online.

Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik leiding aan mijn team bij telewerk of thuiswerk?

 • Hoe zorg ik dat de medewerkers zich ‘verbonden’ blijven voelen bij het team wanneer ze grotendeels telewerken of thuiswerken?

 • Hoe geef ik leiding aan hybride werken? Wanneer komen medewerkers bij voorkeur op kantoor, wanneer werken medewerkers bij voorkeur thuis. Hoe kan ik hierrond een beleid /visie rond ontwikkelen?

 • We willen werken aan een sterker team dat meer verantwoordelijkheid neemt.
 • We willen een opleiding rond verbindend communiceren in onze organisatie/in ons team.
 • We willen de talenten in ons team beter inzetten.
 • We ervaren regelmatig verschillen en hardnekkige tegenstellingen in het team. Hoe kunnen we als team zelf hiermee omgaan?
 • We moeten andermaal een andere werkmethode invoeren. Help me mijn medewerkers hiertoe te motiveren.
 • Ik ervaar veel weerstand in mijn team. Hoe ga ik hier het best mee om?
 • Medewerkers of cliënten motiveren… ik word er zo moe van. Je mag het –tig maal herhalen, er komt geen verandering. Wat kan ik nog méér doen?
 • Ik heb enkele negatief ingestelde teamleden in mijn team. Dat is besmettelijk. Hoe ga ik hier het best mee om? Hoe kan ik dit ombuigen?
 • Als leidinggevende ben ik op het eind van mijn dag moe, uitgeput. Het werk kost me zoveel energie. Hoe kan ik er beheerster mee omgaan, met alle uitdagingen die steeds op me afkomen?
 • We werken in een landschapskantoor. Ik merk dat medewerkers meer vermoeid zijn, zelfs meer uitvallen en langdurig ziek zijn. Ook ziek met een burn-out. Hoe kunnen we ons het best organiseren in een landschapskantoor?
 • Ik heb handvaten hoe om te gaan om onnodige werkstress in mijn team te voorkomen. Desondanks merk ik dat er collega’s zijn en blijven die een sterk verhoogde werkstress ervaren. Hoe gaan mijn collega’s leidinggevenden hiermee om? Ik zou een periodiek leer- of intervisiemoment rond werkstressbeheersing erg appreciëren.
 • We hebben inmiddels een goed uitgewerkt welzijns- en engagementsbeleid. Het zou me helpen om bepaalde, anonieme, cases met collega’s te kunnen bespreken.
 • Er zijn zoveel zogenaamde leiderschapsbenaderingen: verbindend leiderschap, dienend leiderschap, coachend leiderschap,… wat is het verschil en wanneer gebruik je bij voorkeur welke leiderschapsstijl?
 • Steeds meer teamleden werken van thuis. Telewerk is duidelijk ingezet. Ik merk dat de teamcohesie hieronder leidt. Hoe kan ik als leidinggevende ervoor zorgen dat de verbondenheid in het team toch sterk kan zijn?
 • Ik ervaar regelmatig (onderhuidse) conflicten op het werk. Hoe ga ik hier het best mee om als leidinggevende of teamcoach?