Leer- of intervisiegroepen voor leidinggevenden

 

Leren en delen rond thema’s als (gedeeld) leiderschap, flexibiliteit tussen sturen op het resultaat en sturen op het relationele, leidinggeven op afstand, persoonlijk leiderschap van medewerkers, leiderschap in context van zelfsturing van teams,… omgaan met veranderingen, complexe problemen kunnen oplossen, coachende vaardigheden, verbindend communiceren in team,…

Via een intakegesprek beluisteren we de leer- en ontwikkelbehoeften bij jou of je organisatie. We zoeken vervolgens op welke manier we best kunnen inspelen op jouw/jullie behoeften. We maken een plan van aanpak met leerdoelstellingen, werkwijze en in te zetten (online) methodieken.