Leiderschap bij verandering

 

Omgaan met veranderingen is een hele uitdaging als organisatie en als leidinggevende.

De coronacrisis, of spreken we beter van de coronatransitie, is daarvan een krachtig bewijs.

Veranderingen waarvan lange tijd gezegd werd ‘dit kan niet, daar kunnen we niet aan sleutelen,…’, kunnen plots wèl.

Belangrijk is stil te staan wat maakt dat veranderingen tijdens de coronatransitie wel lukten en wat we hiervan meenemen naar de toekomst. Uiteraard zijn de veranderingen in de coronatransitie van zeer urgente aard. Minder urgente veranderingen kunnen beter voorbereid, gepland, gefaciliteerd worden.

Alleszins: we leren zeer veel uit de urgente veranderingen in de coronatransitie. Vanuit deze rijke ervaring staan we als leidinggevenden stil met welke inzichten en ervaringen we in de toekomst aan de slag gaan om veranderingen meer courant, succesvol en duurzaam te maken.

 

Bij geplande of doordachte veranderingen richten de meeste beleidsverantwoordelijken zich doorgaans op de inhoud van de verandering. Het belevingsproces dat medewerkers doormaken wordt daardoor vaak over het hoofd gezien. Net dít proces maakt in grote mate het verschil in het al dan niet slagen van veranderingen.

Rekening houden met dit proces verhoogt de slaagkansen enorm.

Het management weet dan zeer duidelijk waarom we waar naar toe moeten, het effectief uitvoeren van de manier hoe we naar dat doel gaan is net één van de grootste uitdagingen om veranderingen in de praktijk succesvol te laten slagen.

 

Tijdens deze opleiding brengen we de voorwaarden tot succesvol veranderen in kaart en gaan we op zoek naar een optimale aanpak opdat veranderingen kunnen slagen. We staan m.a.w. in essentie stil bij het proces dat mensen doormaken om open te staan voor veranderingen, veranderbereid zijn en veranderingen kunnen opnemen en implementeren in het dagelijks functioneren.

Als leidinggevende heb je hierin een sleutelrol.

 

Aan de hand van een interactief spel van verandering, maken we ervaringsgericht kennis met de belangrijkste pijlers en valkkuilen van het implementeren van veranderingen.  De onderbouwde kaders en ervaringen die we tijdens de opleiding en tijdens het spel leren, zetten we om naar de verandering die je als leidinggevende zelf in de toekomst wenst te realiseren. Zo zal je na de opleiding met meer bagage aan de slag kunnen om toekomstige veranderingen in en met je team succesvol te faciliteren en implementeren.

 

Doelgroep

Leidinggevenden, teamcoaches, coördinatoren, (hr)-management

 

Werkvorm

Interactieve live opleiding of interactieve online opleiding van 1 dag met maximaal 16 deelnemers. Bij interactieve online opleiding wordt voldoende interactie in breakout rooms en korte pauzemomenten voorzien om de verhoogde mentale inspanning te compenseren.

Samenvattende hand-outs op basis van de inhoud en inbreng de groepsleden worden digitaal bezorgd.

 

Tijdsbesteding

6 u (incl. pauzemomenten per 1,5 u)

De deelnemers ontvangen de besproken kaders en inhouden en de verwerkte resultaten van de breakout rooms.