Leiderschap in tijden van (corona)verandering

 

In tijden van crisis wordt er meer dan ooit naar de leidinggevende, de manager, de directeur gekeken.

Onze leiderschapsvaardigheden worden op de proef gesteld. We moeten motiveren, stimuleren, ondersteunen, inspireren… we moeten - meer dan anders - moeilijke en moedige beslissingen nemen. We moeten daadkrachtig zijn, we moeten duidelijk de richting aangeven, we moeten de reacties incasseren van medewerkers, cliënten, derden… We moeten de weg vooruit banen, we moeten naar het nieuwe normaal groeien… Kortom er wordt zeer veel van ons leiderschap gevraagd. Het is vooral moed hebben, daadkracht tonen, vertrouwen geven, er staan voor je medewerkers, authentiek zijn, verbindend, versterkend zijn. De uitdaging is groot. Het nieuws is goed: moed, daadkracht, vertrouwen geven, verbindend en versterkend werken… je kan het leren.

Het is dan ook nu het moment om je hierin te versterken. Gelijktijdig heb je nu weinig tijd voor opleiding. Een paradox. En toch dien je net nú voor je leiderschap te kiezen. Even de helikopterview nemen en ‘aan’ je organisatie of team werken en niet enkel en vooral ‘in’ je organisatie of team werken zoals de voorbije tijd. Als leidinggevende, manager, directie ben je wellicht quasi non-stop aan de slag geweest met praktische, operationele regelingen m.b.t. de coronacontext. Het is als leidinggevende, manager, directielid ook zo belangrijk om te reflecteren over je leiderschap. Net nú is het moment om de tijd te nemen voor het uit’zoomen’ en stilstaan bij je eigen leiderschap. Dit is geen luxe. Dit is essentieel om je organisatie en team duurzaam de juiste koers te laten varen. Moedige leiders zetten hierin de toon!

 

De uitdagingen zijn alom en groot. Hoe houd je in deze continu veranderende context als leidinggevende je medewerkers op de rails? Zowel in nabijheid op de werkvloer als vanop afstand. Hoe blijf je ze verbinden aan het grotere organisatiedoel? Hoe ga je om met verschillen in beleving en gedrag van medewerkers in een urgente verandercontext? De ene zet steevast de schouders mee onder de veranderingen, de andere is eerder afwachtend. Hoe kan je dit kaderen en hoe maak je dit bespreekbaar in het team? Hoe kom je tot vlotte en gedragen besluitvorming? Hoe ga je om met latente thema’s die voor de corona-uitbraak reeds aanwezig, tijdelijk minder zichtbaar waren en nu weer boven water komen? Hoe ga je om met de inspanningen die je medewerkers de voorbije periode hebben geleverd? Hoe zorg je ervoor dat de corona uitbraak geen coronacrisis maar wel een coronatransitie wordt? Hoe neem je je rol op tot het mee evolueren naar een meer wendbare organisatie en wendbaar team? Hoe draag je bij aan de wendbaarheid van je medewerkers?

Uitdagende thema’s waar je als leidinggevende best goed in onderlegd bent om er ook de volgende periode het hoofd te kunnen blijven bieden aan de veranderlijke toekomst.

Aan de hand van enkele wetenschappelijk onderbouwde kaders krijgen we inzicht in deze thema’s en nemen we de tijd om ons hierin te verdiepen en gelijktijdig de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken. Je rondt af met een concreet plan om in je eigen organisatie of team verder aan de slag te gaan.

 

Doelgroep

Leidinggevenden, managers, teamcoaches, projectleiders

 

Werkvorm

Via een interactieve online opleiding werken we in groepen van maximaal 12 deelnemers. We combineren het bespreken van inzichten met interactieve werkvormen in online breakout rooms waar je in subgroepjes van 3 of 4 collega’s aan de slag gaat, leert van mekaar en vervolgens tot je persoonlijk plan van aanpak komt.

Deze opleiding kan ook live gebeuren mits de coronaproof maatregelen in acht genomen kunnen worden.

 

Tijdsbesteding

6 u (incl. pauzemomenten per 1,5 u)

De deelnemers ontvangen de besproken kaders en inhouden en de verwerkte resultaten van de breakout rooms.