Leiderschapsontwikkeling

 

In de huidige veranderende context is het een hele uitdaging om samen met je medewerkers de organisatiedoelen te bereiken. Het is zowel de doelen goed voor ogen houden en gelijktijdig je medewerkers autonoom motiveren om samen de doelen te bereiken. Onderweg komen we heel wat hindernissen tegen die de nodige wendbaarheid van jezelf en je teamleden vraagt. Hierin de nodige inzichten, handvaten en bagage opdoen, dat is de grote uitdaging voor leiderschap anno 2021. Vanuit wetenschappelijk onderbouwde kaders de vertaalslag maken naar de dagdagelijkse praktijk, geeft vertrouwen en sterkt je in duurzaam, veerkrachtig en wendbaar leiderschap. Inzetten op zelfleiderschap van teamleden, gedeeld leiderschap, samensturing, duurzame besluitvorming zijn essentiële pijlers voor veerkrachtig en wendbaar leiderschap .

Als leiderschapscoach faciliteer ik leiderschapsontwikkeltrajecten op maat van organisaties. Zowel in groep, intervisie/leergroepen als in individuele leiderschapscoaching. En dit zowel live als online.

Veelgestelde vragen

 • Hoe balanceer ik tussen het behalen van de doelen van de organisatie en/of het team en het betrekken en motiveren van medewerkers om deze doelen samen te realiseren?

 • Hoe kan ik als leidinggevende de veerkracht in mijn team versterken?

 • Wat is mijn impact als leidinggevende op werkstress?

 • Ik merk in crisissituaties dat medewerkers veel veerkracht tonen en samen voor hetzelfde doel gaan. Hoe kan ik die sterkte duurzaam bewaren in mijn team?

 • Ik merk dat medewerkers verschillend kunnen reageren in crisissituaties. Hoe dien ik dit te begrijpen en hoe kan ik dit kaderen naar het team? Ik krijg namelijk heel wat reacties van ‘sterke’ teamleden naar collegialiteit…

 • Leidinggeven vanop afstand is niet evident. Hoe zorg ik voor voldoende betrokkenheid van de teamleden? Hoe ga ik om met het realiseren van prestaties? Hoe ga ik om met de work-life balance van mijn medewerkers? Hoe zorg ik toch voor ‘controle’ of ‘grip’ op het team?…  

 • Hoe kan ik medewerkers motiveren tot meer eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid?

 • Hoe kan ik meer zelfsturing in mijn team stimuleren?

 • Hoe kan ik als leidinggevende burn-out en bore-out voorkomen in mijn team?

 • Hoe kan ik als leidinggevende het ziekteverzuim in mijn team beperken?

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat een medewerker na langdurige ziekte  duurzaam weer aan de slag kan? Hoe krijg ik het team hierin mee?

 • Hoe kan ik de motivatie en betrokkenheid van mijn medewerkers blijvend levendig houden?

 • Hoe kan ik de talenten in mijn team benutten?

 • Op welke manier ga ik als leidinggevende om met roddelen, spanningen, meningsverschillen, conflicten in mijn team?

 • Hoe los ik conflicten op zonder directief te zijn of erom heen te lopen?

 • Ik ervaar regelmatig dat teamleden hun mond niet open doen tijdens de vergadering en wel een navergadering houden op de gang. Hoe pak ik dit aan zodat dit stopt?

 • Ik merk meermaals dat teamleden ‘ja’ zeggen tegen een voorstel en ‘neen’ doen en allerlei redenen verzinnen waarom het toch niet kan. Ik word daar zo moe van. Hoe kan ik dit tij keren?

 • Hoe kan ik weerstand in mijn team zoveel mogelijk beperken? En indien aanwezig, hoe ga ik er het best mee om?

 • Hoe krijg ik letterlijk alle neuzen in dezelfde richting?

 • Hoe ga ik om met generatieverschillen in mijn team?

 • Hoe doorbreek ik kliekjesvorming in mijn team?

 

Eén of meer herkenbare situaties? Wil je meer weten of je erin versterken?