Missie

 

Mensen en organisaties slagkrachtig maken om met toekomstige veranderingen wendbaar te kunnen omgaan met behoud van het welzijn en de veerkracht.

 

Visie

 

Veranderingen in organisaties kunnen enkel succesvol worden doorgevoerd bij gratie van de mensen. We willen organisaties bewust maken om te investeren in de menselijke kant van verandering. Mensen sterken om veerkrachtig, wendbaar en duurzaam te kunnen omgaan met veranderingen om met goesting aan het werk te zijn en blijven.

Betrokkenheid, eigenaarschap, zelfleiderschap, inspraak, erkentelijkheid, respect, inclusie zijn hiertoe belangrijke waarden.

 

Methodiek

 

Vanuit mijn basis als master in de gezondheidswetenschappen ben ik overtuigd van de meerwaarde om je dagdagelijks functioneren te enten op evidence based werken. Werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde kaders en methodieken die in praktijk hun evidentie hebben aangetoond zijn het anker om een vertaalslag te maken naar elke specifieke praktijk. Maatwerk vanuit de wetenschappelijke evidentie leidt tot efficiëntie.

De leidende kaders in mijn werking zijn de evidentie rond factoren die werk en werkbeleving bepalen. Factoren die de slagkracht en veerkracht van individuen, teams, leidinggevenden en organisaties beïnvloeden. De arbeidspsychologie, positieve psychologie en neuropsychologie geven inzichten en methodieken om met factoren die er toe doen efficiënt aan de slag te gaan. Dit met impact zowel naar arbeidsmotivatie, welzijn, engagement en vastberadenheid van medewerkers, leidinggevenden en teams. Met een verlengd effect op organisatie- en teamresultaten zowel naar flexibiliteit, werkbaarheid, als effect op ziekteverzuim, personeels- en kennisverloop en klantentevredenheid.

Sterk en ondersteunend leiderschap met de nodige leiderschapsflexibiliteit is hierin een belangrijke bepalende factor.

Methodisch ben ik als facilitator, coach en consultant oplossingsgericht geschoold. In combinatie met de sterktes vanuit de deep democracy draag ik als deep democracy facilitator een bijzondere zorg voor het komen tot gedeelde en gedragen besluitvorming waar ook plaats is voor de inclusie van de uitzondering of de minderheidsstem. Als erkend bemiddelaar in arbeidsrelaties zet ik in mijn werking ook gericht in op het verbinden vanuit het verschil en de sterktes van het verbindend communiceren. Geïnspireerd vanuit de themagecentreerde interactie (tgi) ligt de focus ook specifiek op het eigen leiderschap en de eigen verantwoordelijkheid van elk individu en op de kracht van het gelijkwaardig samenwerken.

Met deze geïntegreerde benadering, verrijkt met permanente leerervaringen en opleidingen, sta ik leidinggevenden, organisaties, teams, individuen bij in de begeleiding naar uitkomsten en oplossingen van hun vraagstukken.