Missie

 

Mensen en organisaties vanuit een wetenschappelijke evidentie slagkrachtig maken om met toekomstige veranderingen wendbaar te kunnen omgaan met behoud van het welzijn en de veerkracht.

 

Visie

 

Veranderingen in organisaties kunnen enkel succesvol worden doorgevoerd bij gratie van de medewerkers. We willen organisaties bewust maken om te investeren in de veranderbereidheid en wendbaarheid van medewerkers.

We willen organisaties sterken om hun medewerkers autonoom te motiveren om mee persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid op te nemen om afgestemde organisatiedoelen te behalen.

Betrokkenheid, inspraak, erkentelijkheid, respect, inclusie zijn hiertoe belangrijke waarden.

 

Methodiek

 

Als master in de gezondheidswetenschappen ben ik overtuigd van de absolute meerwaarde om je dagdagelijks functioneren te enten op evidence based werken. Werken vanuit wetenschappelijk onderbouwde kaders en methodieken die in praktijk hun evidentie hebben aangetoond zijn het anker om een vertaalslag te maken naar elke specifieke praktijk. Maatwerk vanuit de wetenschappelijke evidentie leidt tot efficiëntie.

De leidende kaders in mijn werking zijn de evidentie rond factoren die werk en werkbeleving bepalen. Factoren die de slagkracht en veerkracht van individuen, teams, leidinggevenden en organisaties beïnvloeden. De positieve psychologie en neuropsychologie geven inzichten en methodieken om met factoren die er toe doen efficiënt aan de slag te gaan. Dit met impact zowel naar welzijn, engagement en bevlogenheid van medewerkers en teams. Met als verlengd effect de impact op organisatie- en teamresultaten zowel naar flexibiliteit in het omgaan met veranderingen, als werkbaarheid, als effect op ziekteverzuim, personeels- en kennisverloop.

Sterk leiderschap met de nodige leiderschapsflexibiliteit is hierin een belangrijke bepalende factor.

Leidinggevenden sterken in de leiderschapsflexibiliteit is een belangrijke hefboom om tot slagkrachtige teams en organisaties te komen.

Met het team op een mensgerichte manier samen tot resultaten komen in de richting van de organisatiedoelstellingen, dat is de uitdaging van effectieve teamcoaching.

Wil je medewerkers medeverantwoordelijkheid en zelfleiderschap geven in je organisatie, dan heb je er alle belang bij inzicht te hebben in deze onderbouwde en werkbare kaders en benaderingen.