Omgaan met veranderingen

 

Omgaan met veranderingen is een constante. Haast elke organisatie is in verandering.

Soms zijn veranderingen acuut en noodgedwongen en hebben het karakter van een crisis. Soms zijn veranderingen weloverwogen en goed doordacht.

Bij geplande of doordachte veranderingen richten de meeste beleidsverantwoordelijken zich doorgaans op de inhoud van de verandering. De grootste uitdaging in het slagen van een veranderproces is de menselijke kant van verandering. Het belevingsproces dat mensen doormaken. Het is dan ook essentieel om als leider of facilitator van een verandering ervoor te zorgen dat medewerkers meegaan in de uitdaging van je organisatie, in de verandering. Weten hoe je de menselijke kant van verandering stuurt, hoe je het verandervermogen van je organisatie en je medewerkers versterkt, zijn de hefbomen voor een succesvolle verandering.

 

Wil je je verrijken met de cruciale inzichten en hefbomen rond de menselijke kant van verandering?

Veelgestelde vragen

  • Het management weet zeer duidelijk waarom we waar naar toe gaan. Het effectief uitvoeren van de manier hoe we naar dat doel gaan is net één van mijn grootste uitdagingen waar ik ondersteuning in wens.

  • Ik stel vast dat er verandermoeheid is in de organisatie. Hoe gaan we toch andermaal appel doen op de medewerkers om mee te gaan in de verandering?

  • Hoe kan ik bij voorbaat weerstand tegen verandering voorkomen?

  • Hoe kan ik de complexiteit van veranderingen en een veranderproces beter begrijpen om zelf meer grip te krijgen in het implementeren van een verandering in mijn organisatie of team?

  • Hoe ga ik om met een door te voeren verandering waar ik zelf niet helemaal kan achter staan?