Ondersteuning in

 

  • Crisiscommunicatie: moeilijke boodschappen brengen naar medewerkers/cliënten/bezoekers/derden
  • Besluitvorming in moeilijke situaties
  • Conflicten met collega’s, medewerkers, cliënten, bewoners, familie, klanten/derden n.a.v. corona(exit) maatregelen
  • Aanpassen naar werkbare werkprocessen a.h.v. de principes van innovatieve arbeidsorganisaties (IAO)
  • Medewerkers actief inzetten op hun eigen toekomstbestendigheid