Integraal welzijns- en engagementsbeleid

 

Als organisatie heb je er alle belang bij om te investeren in wendbaar, werkbaar werk. Dit om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds sneller veranderende werkomgeving en om in deze context je medewerkers voldoende in hun kracht te houden.

Inzichten rond werk en werkbeleving, stressbeheersing en burn-outpreventieaanwezigheid (presenteïsme – absenteïsme – re-integratie) en leiderschap zijn hierin leidend.

Ondersteund met hr-data kunnen we een integraal, duurzaam onderbouwd welzijnsbeleid uitbouwen dat beantwoordt aan het wendbaar, werkbaar organiseren van werk.

 

Geprikkeld om meer te weten?