Opleidings- en ontwikkelvragen

 

Leerhonger, opleidings- en ontwikkelbehoeften die gevoed worden, leiden tot meer bevlogenheid, tot meer werkgoesting, bieden meer perspectief om duurzamer verbonden te blijven bij je organisatie en leiden tot meer wendbaarheid bij veranderingen.

Op basis van jouw vraag gaan we samen op zoek wat de concrete noden en behoeften zijn en hoe we hier het best aan tegemoet komen. Dit kan in de vorm van een opleidings- of trainingsprogramma waar je bepaalde vaardigheden kan aanleren. Of in de vorm van een leer- of intervisiegroep, waar leren van elkaar centraal staat, waar je geprikkeld wordt om te experimenteren, leren en creatief te zijn. Opleidings-, trainingsprogramma's, leer- of intervisiegroepen kunnen zowel fysiek als interactief online.

Veelgestelde vragen

 • Hoe geef ik leiding aan mijn team bij telewerk of thuiswerk en zorg ik dat ze verbonden blijven?

 • Hoe geef ik leiding aan hybride werken? Wanneer komen medewerkers bij voorkeur op kantoor, wanneer werken medewerkers bij voorkeur thuis. Hoe kan ik hierrond een beleid /visie ontwikkelen?

 • We willen werken aan een sterker team dat meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid neemt.
 • We willen een opleiding rond verbindend communiceren in onze organisatie/in ons team.
 • We willen werken aan het sterker inzetten en benutten van mekaar feedback te geven op vlak van ons professioneel functioneren.

 • We willen de talenten in ons team beter inzetten.
 • We ervaren regelmatig verschillen en hardnekkige tegenstellingen in het team. Hoe kunnen we als team zelf hiermee omgaan?
 • We moeten andermaal een andere werkmethode invoeren. Hoe motiveer ik mijn teamleden hiertoe?
 • Ik ervaar veel weerstand in mijn team. Het ondermijnt me stilaan. Hoe ga ik hier het best mee om?
 • Medewerkers of cliënten motiveren. Het blijft mijn grote uitdaging. Hoe pak ik dit het best aan?
 • Ik heb enkele negatief ingestelde teamleden in mijn team. Dat is besmettelijk. Hoe ga ik hier het best mee om? Hoe kan ik dit ombuigen?
 • Als leidinggevende ben ik op het eind van mijn dag moe, uitgeput. Het werk kost me zoveel energie. Hoe kan ik er beheerster mee omgaan, met alle uitdagingen die steeds op me afkomen? Hoe krijg ik meer grip op mezelf?
 • We werken in een landschapskantoor. Ik merk dat medewerkers meer vermoeid zijn, zelfs meer uitvallen en langdurig ziek zijn. Ook ziek met een burn-out. Hoe kunnen we ons het best organiseren in een landschapskantoor?
 • Ik heb handvaten hoe om te gaan om onnodige werkstress in mijn team te voorkomen. Desondanks merk ik dat er collega’s zijn en blijven die een sterk verhoogde werkstress ervaren. Hoe gaan mijn collega’s leidinggevenden hiermee om? Ik zou een periodiek leer- of intervisiemoment rond werkstressbeheersing erg appreciëren.
 • We hebben inmiddels een goed uitgewerkt welzijns- en engagementsbeleid. Het zou me helpen om bepaalde, anonieme, cases met collega’s te kunnen bespreken. We willen hierbij gefaciliteerd worden.
 • Ik ervaar regelmatig (onderhuidse) conflicten op het werk. Hoe ga ik hier het best mee om als leidinggevende of teamcoach?
 • Overlegmomenten worden in het huidige hybride werken nog crucialer. Hoe kan ik zorgen voor een zo efficiënt mogelijke bespreking, vergadering zodat er goede en gedragen besluiten worden genomen waarop we als team verder kunnen werken. En hoe voorkom ik dat er na de vergadering of bespreking over beslissingen ‘gedoe’ ontstaat of dat men tijdens de vergadering ‘ja’ zegt en nadien ‘neen’ doet.