Organisatieontwikkeling

 

Wil je de wendbaarheid, innovatie, zelfleiderschap in je organisatie aanwakkeren? Dit in de huidige context waar plotse en onverwachte veranderingen zich in een snel tempo opvolgen? Waar mensen zich steeds weer moeten aanpassen? Benieuwd hoe je dit het best kunt aanpakken?

 

Als management willen we onze werkorganisatie snel kunnen aanpassen om met de plotse en soms onverwachte veranderingen te kunnen omgaan. De snel veranderende omgeving leidt bij medewerkers vaak tot onzekerheden, twijfel en onduidelijkheden. Als organisatie ligt er een belangrijke uitdaging: hoe houd ik mijn menselijk kapitaal gebonden aan mijn organisatie en gemotiveerd en betrokken om wendbaar te kunnen omgaan met veranderingen?

Drie pijlers zijn hierin cruciaal: de organisatie van je werkprocessen, het welzijn van je medewerkers, je visie op leiderschap.

 

Met de organisatie van je werkprocessen komt het erop neer om als organisatie een zeer duidelijke visie en richting te hebben die gekend en levendig is in je gehele organisatie. Vandaaruit leg je de autonomie en beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij je kernprocessen. Met deze leidende principes kijken we open minded naar de huidige werkprocessen om vandaaruit de vertaalslag te maken naar (nog) meer efficiëntere werkprocessen met kortere lijnen en  beslissingsbevoegdheden. Op deze wijze zorg je ervoor dat de werkbaarheid en wendbaarheid van je organisatie d.i. van je medewerkers, zo groot mogelijk is.

 

Om het welzijn van je medewerkers te voeden, zet je in op  een  integraal welzijns- en engagementsbeleid.

 

Bovenstaande twee pijlers kan je duurzaam garanderen indien je als organisatie ook een duidelijke visie op leiderschap hebt. Het resultaat van de wendbaarheid van je organisatie en van het welzijn van je medewerkers wordt sterk meebepaald door het leiderschap in je organisatie.

Dit in eerste instantie door het leiderschap van de leidinggevenden die vervolgens ook het leiderschap van individuele medewerkers en het teamleiderschap versterken. 

 

Geprikkeld om te willen werken aan een wendbare organisatie?

Veelgestelde vragen

  • Hoe kunnen we als organisatie gericht inzetten op flexibiliteit, veranderbereidheid van medewerkers en teams?

  • Welke impact hebben we op de reductie van ziekteverzuim?

  • Welke hr-data zijn sturend in een integraal welzijns- en engagementsbeleid?

  • Hoe kunnen we telewerk in goede banen leiden opdat er toch voldoende verbondenheid met de organisatie blijft?

  • Hoe kunnen we gericht investeren in sterk leiderschap om organisatiedoelstellingen te bereiken?

    We werken steeds meer met tijdelijke projectteams. Hoe kunnen we zelfleiderschap en eigenaarschap in projectteams versterken?

  • Hoe kunnen we conflicten in teams aanpakken?

  • Hoe kunnen we intern ondernemerschap en proactief gedrag meer stimuleren?

  • Hoe verbeteren we de bevlogenheid, productiviteit en samensturing?

 

Eén of meer herkenbare situaties? Wil je meer weten of je erin versterken?