Organisatieontwikkeling

 

Wil je de wendbaarheid, innovatie, het zelfleiderschap in je organisatie aanwakkeren? Dit in de huidige context waar plotse en onverwachte veranderingen zich in een snel tempo opvolgen. Waar mensen zich steeds weer moeten aanpassen. Benieuwd hoe je dit het best kunt aanpakken?

 

Als beleidsvoerders willen we onze werkorganisatie snel kunnen aanpassen om met de plotse en soms onverwachte veranderingen te kunnen omgaan. De snel veranderende omgeving leidt bij mensen vaak tot onzekerheden, twijfel en onduidelijkheden. Als organisatie ligt er een belangrijke uitdaging: hoe houd ik mijn menselijk kapitaal gebonden aan mijn organisatie en gemotiveerd en betrokken om wendbaar te kunnen omgaan met veranderingen?

Drie pijlers zijn hierin cruciaal: de organisatie van je werkprocessen, je visie op leiderschap, het welzijn van je medewerkers.

 

Met de organisatie van je werkprocessen komt het erop neer om als organisatie een zeer duidelijke visie en richting te hebben die gekend en levendig is in je gehele organisatie. Vandaaruit leg je de autonomie en beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij je kernprocessen. Met deze leidende principes kijken we open minded naar de huidige werkprocessen om vandaaruit de vertaalslag te maken naar (nog) meer efficiëntere werkprocessen met kortere lijnen en  beslissingsbevoegdheden. Op deze wijze zorg je ervoor dat de werkbaarheid en wendbaarheid van je organisatie d.i. van je medewerkers, zo groot mogelijk is.

 

Om het welzijn van je medewerkers te voeden, zet je in op  een  integraal welzijns- en engagementsbeleid.

 

Bovenstaande twee pijlers kan je duurzaam garanderen indien je als organisatie ook een duidelijke visie op leiderschap hebt. Het resultaat van de wendbaarheid van je organisatie en van het welzijn van je medewerkers wordt sterk meebepaald door het leiderschap in je organisatie.

Dit in eerste instantie door het leiderschap van de leidinggevenden die vervolgens ook het leiderschap en de verantwoordelijkheid van individuele medewerkers en het teamleiderschap versterken. 

 

Eén of meer herkenbare situaties? Wil je meer weten of je erin versterken?

Veelgestelde vragen

  • Hoe kunnen we als organisatie gericht inzetten op flexibiliteit, veranderbereidheid van medewerkers en teams?

  • Hoe kunnen we een duurzaam hybride- en telewerkbeleid ontwikkelen opdat er voldoende verbondenheid met de organisatie blijft en gelijktijdig de mogelijkheid tot efficiënt werk?

  • We werken steeds meer met tijdelijke interne projectteams. Hoe kunnen we zelfleiderschap en eigenaarschap in projectteams versterken?

  • We werken steeds meer in netwerken van organisaties. In tijdelijke of langdurige projectteams, over onze organisatie heen. Hoe kunnen we tot een goede samenwerking komen, tot gedragen besluiten komen, rekening houdend met de ambities, doelen en waarden van de eigen organisatie? Wat zijn de hefbomen voor succesvolle netwerkprojecten?

  • Hoe kunnen we conflicten in samenwerkingen aanpakken?

  • Hoe kunnen we als organisatie intern ondernemerschap en proactief gedrag meer stimuleren?

  • Hoe verbeteren we de bevlogenheid, productiviteit en samensturing in onze organisatie?

 

Eén of meer herkenbare situaties? Wil je meer weten of je erin versterken?