Organisaties

 

Hoe reageer je op veranderingen? Hoe creëer je een werkcontext die tot bevlogen medewerkers leidt? Hoe verander je op vernieuwende wijze zodat je je medewerkers positief verbindt met de organisatie?

 

Meer dan ooit dienen we te investeren in medewerkers. Medewerkers verbinden en betrekken bij de noodzaak voor verandering, bij de organisatiedoelen. Het zijn niet de harde mechanische en controlerende structuren die mensen motiveren en engageren. In dergelijke werkcontexten is de meest voorkomende klacht dat medewerkers hun potentieel niet kunnen waarmaken of, vanuit managementperspectief, dat medewerkers zich niet gedragen als eigenaren. Dit belemmert het vermogen om aan te passen, te innoveren, en dat terwijl de wereld om ons heen in een snel tempo verandert en net leidt tot de urgentie van aanpassing en innovatie .

We dienen dus meer aandacht voor verbinding, wendbaarheid en autonomie te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor de manier waarop je leiding geeft? Wat is ervoor nodig om jouw organisatie wendbaarder, zelfredzamer en productiever te laten worden? Hoe kun je het leiderschap in andere mensen aanwakkeren?

In de natuur heeft het organisme dat zich het beste kan aanpassen, goede verbindingen weet te leggen en zichzelf reproduceert de grootste overlevingskansen. Daar kunnen we veel van leren.

We leren leidinggevenden en managers hoe ze teams en samenwerkingen kunnen creëren waar mensen floreren. Op vier niveaus: