Leidinggevenden hebben heel wat rollen op te nemen en verwachtingen in te lossen. Ze zijn de draaischijf van een goede teamwerking. Samen met medewerkers werken aan het grotere doel van de organisatie, samen richting geven, werk maken van zinvol werk, werkbaar werk, mensen goesting geven om elke dag opnieuw het beste van zichzelf te geven. Het vraagt veel van leidinggevenden. Veel energie, kracht, vertrouwen. Sterk leiderschap. Om dit sterk leiderschap duurzaam te kunnen opnemen is het bijzonder belangrijk dat je als leidinggevende in eerste instantie goed voor jezelf zorgt. Dat je éérst voor jezelf zorgt om vandaaruit in je kracht te staan en vervolgens sterk en ondersteunend voor je team te zorgen. Zo krijgen we veerkrachtige leidinggevenden, veerkrachtige teams, veerkrachtige organisaties. Met dit boek komen we tot onderbouwde inzichten en hefbomen hoe je als leidinggevende aan je persoonlijke zelfzorg of veerkracht kan werken om vandaaruit tot veerkrachtige teamzorg te komen.

 

Publicaties

Pro-actief, preventief en met een positieve aanpak gericht inzetten op welzijn en engagement in schoolorganisaties. Dé uitdaging om bevlogenheid, engagement en kwaliteit van onderwijs te versterken en stressklachten en burn-out te verminderen.

Hoe werken we hieraan? Hoe zorgen we dat er meer welzijn, meer veerkracht is in een schoolorganisatie? Wat is hierin de rol en de plaats van schoolleiderschap? Welke rol neemt de leerkracht hierin zelf op? En het team? Wat is de impact van teamwerking op welzijn en bevlogenheid? Wat is de impact van het schoolbestuur en de scholengemeenschap? Wat is de rol voor de bestuurlijke schaalvergroting?

Rond deze vragen schetsen we een helder beeld waar het om gaat, wat de impact van de ene rol op de andere is en hoe we tot een coherent geheel komen waar we de missie steeds voor ogen blijven houden: namelijk kinderen en jongeren ontwikkelen tot volwassen, actieve burgers.