Stressbeheersing en

burn-outherstel 

 

In de huidige maatschappelijke context dreigen mensen vaker vast te lopen in het beheersbaar omgaan met alle uitdagingen en verwachtingen die op hun pad komen. We worden overstelpt met heel wat input. Input vanwege collega’s, leidinggevenden, klanten,… Input van interacties in landschapsburelen. Input van werkcontexten met een chronisch verhoogde spanningsfactor zoals onderlinge verstandhouding tussen mensen. Dit alles in combinatie met verwachtingen op het thuisfront en op persoonlijk vlak. Wanneer we in dergelijke omstandigheden de grip op onszelf dreigen te verliezen, wanneer we het gevoel krijgen dat we geleefd en geleid worden door anderen, kunnen we ontsporen en uitgeput, op, moe, leeg, opgebrand geraken. We kunnen ook opgebrand geraken door onze persoonlijke ingesteldheid. Doordat we bijvoorbeeld alles zo perfect mogelijk willen realiseren, maken we onszelf vaak oververmoeid. Dit alles kost energie. Energie die onze batterij ondermijnt.

 

Via de coaching bij stressbeheersing en burn-outherstel staan we stil bij jouw persoonlijke situatie. Vanuit een onderbouwde aanpak nemen we je herstel en stressbeheersing op. We werken hierbij zowel naar een herstel op lichamelijk vlak als op het vlak van het mentaal functioneren. Via wetenschappelijk onderbouwde inzichten gaan we aan de slag met het proces van herstel en grip. Aan de hand van biofeedback kunnen we het herstelproces inzichtelijk maken en de effecten meetbaar maken. We werken hierbij zowel op vlak van het fysiologisch herstel als op vlak van het versterken van cognitieve vaardigheden om weer meer grip te krijgen en te houden. Afhankelijk van de fase waarin een persoon zit in het burn-outproces zijn gemiddeld genomen een 6 à 8-tal coachingssessies aangewezen.