Teamwerking

 

Wil jij je team meer goesting geven om voor de gezamenlijke uitdaging te gaan? Wil je een goede teameffectiviteit voorop zetten? Wil je de spanning of conflicten uit je team halen? Benieuwd hoe je dit het best kunt aanpakken?

 

Teams zijn de operationele organisatievormen om de uitdagingen, doelen en ambities van organisaties te realiseren.

Teams zijn geen groepen van mensen die je samenbrengt in de hoop dat ze als team zullen presteren. Alleen mensen samenbrengen is niet voldoende. Mensen zinvol vanuit hun kracht en competenties aan een concreet doel laten werken, daar komt het op neer. Dit zowel voor operationele teams alsook voor tijdelijke project- of netwerkteams.

In tijden van verandering door reorganisatie, fusie, crisis, mutatie ontstaat bij teams vaak de behoefte om zichzelf heruit te vinden, om een nieuwe gezamenlijke richting te zoeken, om hun identiteit te zoeken. Sommige teams willen net de lat hoger leggen voor zichzelf, hun samenwerking kritisch onder de loep nemen, zich onderling vergelijkend met mekaar profileren en daardoor onbewust de druk verhogen. Een context waarin spanningen, ergernissen en frustraties kunnen broeien en conflicten kunnen ontstaan. Andere teams zijn zich dan weer aan het oriënteren, aftastend, de kat uit de boom kijkend.

Nog andere teams zijn, veelal in tijden van crisis, nieuw samengesteld en moeten elkaar leren kennen, verkennen. Hun teamwerking is vaak van tijdelijke aard totdat ze terugkeren naar hun oorspronkelijk team. Ook hier is het essentieel dat het doel zeer duidelijk is en de weg erheen eveneens.

Inzetten op effectieve teamwerking leidt tot meer duidelijkheid, meer tevredenheid, meer werkgoesting, meer flow, meer engagement en meer productiviteit.

Als teamcoach begeleid ik managementteams, leidinggevende teams, operationele teams, projectteams. Teams leren om in de spiegel te kijken. Teams leren om zich te ontwikkelen. Teams veerkrachtig leren omgaan met veranderingen, crisissituaties, bouwen aan sterke en efficiënte teams, teams leren omgaan met verschillen. Teams begeleiden bij conflicten, teams begeleiden om meer positiviteit en vertrouwen te krijgen en om uit de negatieve spiraal te komen. Teams weer zuurstof geven om de weg vooruit te gaan.

 

Herken jij je in één of meer van deze situaties? En wil je ermee aan de slag gaan? 

 

Veelgestelde vragen

  • Hoe kunnen we teams veerkrachtig maken om met veranderingen kunnen om te gaan?
  • Hoe kunnen we teams begeleiden bij een verandering?
  • Hoe kunnen we de fundamenten leggen voor een sterke teamwerking?
  • Hoe kunnen we tijdelijke projectteams begeleiden om de teamleden te stroomlijnen naar de projectdoelen?
  • Hoe kunnen we (tijdelijke) projectteams begeleiden opdat de teamleden vanuit een gemeenschappelijk doel tot een gemeenschappelijk gedragen resultaat komen? Hoe omgaan met de doelen van het eigen operationele team en die van het projectteam? Hoe het mandaat krijgen en opnemen?
  • Hoe werken we bevlogen en doelgericht samen als operationeel, leidinggevend of managementteam?

 

Eén of meer herkenbare situaties? Wil je meer weten of je erin versterken?