Werkbaar werk en werkbeleving

 

Werkbaar werk en werkbeleving worden bepaald door tal van factoren.
Als leidinggevende of manager van een organisatie of team is het belangrijk bewust te zijn van de beïnvloedende factoren. Factoren die er effectief toe doen. In het verdiepen op werkbaar werk en werkbeleving staan we gericht stil bij die factoren. Het gaat hierbij zowel om factoren die de zwaarte van het werk bepalen als om factoren die de tevredenheid, de bevlogenheid, het welzijn, de arbeidsmotivatie, het engagement, de veranderbereidheid, wendbaarheid van medewerkers en teams bepalen. Vanuit een onderbouwd kader gaan we zeer gericht aan de slag met de werkbaarheid en werkbeleving in jouw organisatie, in jouw teams. We krijgen zicht op de hefbomen die de zwaarte van het werk kunnen beïnvloeden en de werkbaarheid kunnen versterken en hoe je deze op maat van jouw organisatie en teams gericht kan bedienen. Om dit zeer specifiek te maken, kunnen we via een wetenschappelijk onderbouwde tool de zwaarte van het werk, de werkbaarheid en de werkbeleving meten. Met de resultaten gaan we gericht aan de slag en begeleiden we jouw organisatie om tot concrete verbeteracties te komen. Dit zowel op organisatieniveau als tot op het niveau van de verschillende teams.

 

Meer weten rond meten en versterken van werkbeleving en werkbaarheid?